Logo 7landslg
logo 7landlg

7 LANDS LOGISTICS

Al. Jerozolimskie 81/710

02-001 Warszawa, Polska

7-lands-logistics-linkedin

© Copyright 2023 - 7 Lands Logistics - All rights reserved

17 listopada 2023

 

W czasach, gdy rośnie wymiana handlowa między krajami coraz częściej spotykamy się z koniecznością udokumentowania pochodzenia towarów. Świadectwo pochodzenia towaru to jeden z kluczowych dokumentów, który potwierdza kraj pochodzenia danego produktu, co może być niezbędne w procesie importu czy eksportu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu dokumentowi, jego rodzajom i znaczeniu.

 

Rodzaje świadectw pochodzenia

 

Świadectwa pochodzenia towaru można podzielić na dwa główne rodzaje, które różnią się swoim zastosowaniem oraz wymaganiami formalnymi. Pierwszy typ to świadectwa preferencyjne, które są wykorzystywane w przypadku korzystania z ulg celnych wynikających z umów handlowych pomiędzy krajami. Dzięki nim eksporter może udokumentować, że jego towary spełniają warunki preferencyjnego traktowania, co może skutkować obniżeniem lub całkowitym zwolnieniem z opłat celnych przy imporcie do kraju docelowego.

 

Świadectwa niepreferencyjne z kolei są stosowane w przypadku braku ulg celnych lub gdy towary nie spełniają warunków preferencyjnych. Ich głównym celem jest potwierdzenie kraju pochodzenia towaru, co może być wymagane przez organy przy odprawie celnej przy imporcie. W Polsce najczęściej wystawianym świadectwem niepreferencyjnym jest tzw. "Formularz A".

 

Znaczenie świadectwa pochodzenia

 

Świadectwo pochodzenia towaru pełni kilka istotnych funkcji w międzynarodowym handlu. Po pierwsze, umożliwia korzystanie z ulg celnych, co może znacząco obniżyć koszty importu czy eksportu. Po drugie, potwierdza kraj pochodzenia danego produktu, co może być istotne z punktu widzenia przepisów dotyczących oznakowania towarów oraz ewentualnych ograniczeń handlowych (np. embargo).

 

Po trzecie, może stanowić dowód na spełnienie wymogów technicznych czy sanitarnych obowiązujących w kraju importującym. Proces uzyskania świadectwa pochodzenia towaru zależy od rodzaju dokumentu oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce świadectwa preferencyjne są wystawiane przez Izby Przemysłowo–Handlowe lub przez eksportera, który posiada uprawnienia do samocertyfikacji (tzw. uproszczony system wydawania świadectw).

 

Czym jest świadectwo pochodzenia towaru?

Mail 7landslg
Wycena 7landslg
Telefon 7landslg
7 lands logistics global freight shipping
7-lands-logistics-nav