Logo 7landslg
logo 7landlg

7 LANDS LOGISTICS

Al. Jerozolimskie 81/710

02-001 Warszawa, Polska

7-lands-logistics-linkedin

© Copyright 2023 - 7 Lands Logistics - All rights reserved

19 października 2023

 

W dobie globalizacji i swobodnego przepływu towarów coraz więcej osób decyduje się na zakupy za granicą, zarówno w celach prywatnych, jak i biznesowych. Przewóz towarów między krajami wiąże się jednak z koniecznością zapoznania się z przepisami dotyczącymi oclenia oraz zasadami obowiązującymi w handlu międzynarodowym. W niniejszym artykule przybliżymy, które towary podlegają ocleniu przy przewozie za granicę oraz jakie są zasady tym rządzą.

 

Towary podlegające ocleniu

 

Oclenie to formalność celna, która polega na naliczeniu i pobraniu opłat celnych od towarów przewożonych przez granice państw. Oclenie dotyczy głównie towarów importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej, ponieważ w przypadku przewozu towarów między państwami członkowskimi UE obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów i nie ma konieczności dokonywania odprawy celnej.

 

Towary podlegające ocleniu można podzielić na kilka kategorii. Są to między innymi towary objęte ograniczeniami ilościowymi, takie jak tekstylia, odzież, obuwie, wyroby stalowe czy niektóre produkty rolne. Kolejną grupą towarów podlegających ocleniu są towary objęte zakazem importu lub eksportu. Do tej kategorii należą między innymi wyroby z kości słoniowej, niektóre gatunki drewna egzotycznego, produkty z zagrożonych gatunków zwierząt i roślin objętych konwencją CITES, a także broń i amunicja.

 

Zasady oclenia

 

Warto również wspomnieć o towarach wymagających specjalnych procedur celnych, takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, paliwa czy niektóre środki farmaceutyczne. W przypadku tych produktów, oprócz oclenia, konieczne może być także spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak uzyskanie odpowiednich zezwoleń czy certyfikatów.

 

Oclenie towarów odbywa się na podstawie tzw. deklaracji celnej, którą składa się do właściwego urzędu celnego w kraju importu. Deklaracja celna powinna zawierać informacje dotyczące towaru, takie jak jego rodzaj, wartość, ilość czy kraj pochodzenia. Na podstawie tych informacji naliczane są opłaty celne, które zwykle obejmują cło oraz podatek VAT.

 

 

Które towary podlegają ocleniu przy przewozie za granicę?

Mail 7landslg
Wycena 7landslg
Telefon 7landslg
7 lands logistics global freight shipping
7-lands-logistics-nav