Logo 7landslg
logo 7landlg

7 LANDS LOGISTICS

Al. Jerozolimskie 81/710

02-001 Warszawa, Polska

7-lands-logistics-linkedin

© Copyright 2023 - 7 Lands Logistics - All rights reserved

14 listopada 2023

 

W dobie rosnącego handlu międzynarodowego kwestie związane z procedurami celnymi stają się coraz bardziej istotne dla przedsiębiorców. W Polsce, jak i w innych krajach, obowiązują określone przepisy i wymogi dotyczące odpraw celnych, które mają na celu ochronę interesów gospodarczych państwa, a także zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad przepływem towarów. W poniższym artykule omówimy najważniejsze dokumenty z tym związane.

 

Dokumenty wymagane przy odprawie celnej

 

Pierwszym krokiem w procesie odprawy celnej jest zgłoszenie towaru do właściwego urzędu celnego. Przedsiębiorca musi przedstawić szereg dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wartości towaru oraz ustalenie należności celnych. Do najważniejszych dokumentów zalicza się m.in. fakturę handlową, która powinna zawierać szczegółowe informacje na temat towaru, takie jak opis, wartość, ilość, warunki dostawy oraz dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy.

 

Bardzo istotny jest również list przewozowy, który potwierdza zawarcie umowy przewozu towarów między przewoźnikiem a nadawcą. Ponadto wymagane jest posiadanie dokumentów transportowych. W przypadku transportu drogowego będzie to CMR (list przewozowy drogowy), dla transportu kolejowego - CIM (list przewozowy kolejowy), dla transportu lotniczego – AWB (list przewozowy lotniczy), natomiast dla transportu morskiego – B/L (list przewozowy morski)

 

Inne dokumenty wymagane przez prawo

 

W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju towaru oraz kraju pochodzenia, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak certyfikaty pochodzenia, certyfikaty jakości, zezwolenia na import czy eksport, deklaracje Wspólnoty Europejskiej (SAD) czy deklaracje kraju pochodzenia. Przedsiębiorca powinien sprawdzić obowiązujące przepisy i wymogi w celu uniknięcia problemów związanych z odprawą celną.

W przypadku importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej należy również pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku VAT. W Polsce podatek ten jest pobierany przez urzędy celne w ramach procedury odprawy celnej. Przedsiębiorca musi zgłosić wartość towaru oraz podatek VAT za pomocą specjalnego dokumentu – deklaracji VAT7.

 

 

 

Najważniejsze dokumenty związane z procedurami celnymi

Mail 7landslg
Wycena 7landslg
Telefon 7landslg
7 lands logistics global freight shipping
7-lands-logistics-nav