Logo 7landslg
logo 7landlg

7 LANDS LOGISTICS

Al. Jerozolimskie 81/710

02-001 Warszawa, Polska

7-lands-logistics-linkedin

© Copyright 2023 - 7 Lands Logistics - All rights reserved

12 grudnia 2023

 

W dobie globalizacji i rosnącej liczby transakcji handlowych na arenie międzynarodowej coraz więcej osób i przedsiębiorstw korzysta z importu oraz eksportu towarów. W związku z tym zwolnienie z należności celnych staje się istotnym zagadnieniem dla wielu podmiotów gospodarczych. W artykule omówimy sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat celnych oraz procedury, które należy spełnić w celu skorzystania z takiego przywileju.

 

Rodzaje zwolnień od cła

 

Aby zrozumieć, kiedy możliwe jest zwolnienie z należności celnych, warto najpierw przyjrzeć się przepisom prawa celnego. W Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej, które regulują kwestie związane z cłami i opłatami celnymi. Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest Kodeks Celny Unii (KCU), który określa ogólne zasady funkcjonowania systemu celnego oraz wyznacza ramy prawne dla stosowania zwolnień od cła.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Celnego Unii istnieje kilka rodzajów zwolnień od cła, które można podzielić na dwie główne kategorie. Są to zwolnienia ogólne (dotyczące sytuacji, w których towary są zwolnione z cła niezależnie od ich wartości, ilości czy przeznaczenia) oraz zwolnienia indywidualne (dotyczące konkretnych podmiotów i przyznawane na podstawie indywidualnych decyzji organów celnych).

 

Procedury uzyskania zwolnienia od cła

 

Aby skorzystać ze zwolnienia od cła, należy spełnić określone wymogi oraz zastosować się do procedur przewidzianych przez prawo celne. Warto w związku z tym skorzystać z usług firm, które oferują kompleksową obsługę celną i pomogą przedsiębiorcom w tym skomplikowanym procesie. W przypadku zwolnień ogólnych należy zgłosić towary do organów celnych wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków zwolnienia. 

 

W przypadku zwolnień indywidualnych z kolei konieczne jest uzyskanie stosownej decyzji organu celnego. Ważnym elementem procesu ubiegania się o zwolnienie od cła jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia celnego. Zgłoszenie to powinno zawierać informacje dotyczące towarów, ich wartości, ilości oraz przeznaczenia. Ponadto należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty, takie jak faktury, certyfikaty czy też pozwolenia.

Zwolnienie z należności celnych - kiedy to możliwe?

Mail 7landslg
Wycena 7landslg
Telefon 7landslg
7 lands logistics global freight shipping
7-lands-logistics-nav